Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14

Τα χαρτάκια pH είναι απλά στη χρήση, ενώ δεν απαιτούν τεχνική εκπαίδευση. Για να μετρήσετε το pHαπλά βυθίζετε το χαρτάκι ελέγχου στο δείγμα και στη συνέχεια συγκρίνετε το χρώμα του αποτελέσματος που προέκυψε, με το διάγραμμα χρώματος του pH. 

2 Προϊόν(τα)

2 Προϊόν(τα)